De Clique

De Clique biedt een oplossing voor het helpen scheiden, ophalen en verwerken van reststromen. Van der Valk Hotel De Bilt – Utrecht scheidt de organische reststromen, zoals snijresten en andere voedselresten. Door deze stromen bij de bron van het afval te scheiden, zijn ze te gebruiken als grondstof voor nieuwe voedselproducten en worden waardevolle nutriënten benut.

Een deel van de verwerkte producten verkoopt Clique terug aan haar klanten. Daarmee kunnen de klanten hun afval als kostbare grondstoffen hergebruiken voor nieuwe producten, waarmee de circulaire keten gesloten wordt. 

Meer over De Clique