Bedrijfsvoering

Duurzaamheid gaat niet alleen over milieu, het gaat ook over mensen. Ons hotel stelt in haar duurzaamheidsprogramma eveneens de mens centraal, zowel de gast als de medewerker. En wat te denken van een efficiënte bevoorrading; moet die vrachtwagen echt iedere dag komen? Natuurlijk worden investeringen bij verbouwingen getoetst aan de factor duurzaamheid. We denken hierbij aan speciale ledverlichting in restaurant en hotel en de overgang op groene stroom. Want de naast het hotel gelegen bossen zijn ook onze verantwoordelijkheid.