Gouden Green Key certificaat!
Gouden Green Key certificaat!

Green Key en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


Green Key

Een goede sfeer, professionele bediening en comfortabele faciliteiten. Dat zijn goede redenen om onze accommodatie te kiezen voor uw vergadering, een meeting met uw zakenpartners of een overnachting na een belangrijk bedrijfsbezoek. Maar wij doen meer dan dat: U helpt namelijk tijdens uw verblijf ongemerkt mee aan onze bedrijfsvoering met visie voor de toekomst. Als duurzame onderneming is Van der Valk Hotel De Bilt - Utrecht namelijk gecertificeerd met het Green Key certificaat. Hiermee nemen wij onze verantwoordelijkheid ten aanzien van natuur en milieu, zonder dat u hiervoor hoeft in te leveren op comfort. People, planet en profit zijn een structureel onderdeel van onze bedrijfsdoelstellingen. Daarom hebben wij ons aangesloten bij Green Key, een keurmerk voor duurzame bedrijven in de hotel- en recreatiebranche. Aan dit keurmerk kunt u zien dat wij net een stap bewuster omgaan met natuur en milieu dan de normale wet- en regelgeving vereist. Ook staat maatschappelijk verantwoord ondernemen bij ons hoog in het vaandel. 

Het Green Key certificaat kent 3 niveau's: brons, zilver en goud. Hoe meer milieumaatregelen een recreatiebedrijf heeft ingevoerd, hoe hoger het "milieuvriendelijke" niveau. Wij kunnen met trots melden dat wij onze inspanningen beloond zien met het hoogste niveau: Goud!

Duurzaam inkoopbeleid, overzicht

In Van der Valk Hotel De Bilt - Utrecht streven we naar een duurzaam inkoopbeleid waarmee ook de markt gestimuleerd wordt naar een meer innovatiegerichte en duurzame aanpak van inkoop. Dit doen we door bij elke aankoop een bewuste keuze te maken, door de gehele productlevenscyclus van groei tot teruggang te onderzoeken en de mogelijkheid tot fairtrade, bio-gecertificeerde en/of streekproducten te overwegen. Bij de keuzes betreffende de inkoop van producten houden we rekening met het effectop het milieu en op de mensheid. Hierbij kijken we naar elk product of dienst op zich, waardoor de keuze van de leveranciers en de producten gebaseerd is op wat het beste is voor de omgeving en het milieu.

Beleid

Als deel van ons MVO-beleid om onze omgeving een gezonder en beter woon- en werkklimaat te maken, streven we naar het inkopen van producten en materialen die gecertificeerd zijn met een milieukenmerk of die fairtrade, recyclebaar, bio-gecertificeerd, energie-efficiënt of streekgebonden zijn. We trachten ons afval zoveel mogelijk te beperken door het gebruik van composteerbare materialen en het scheiden van meerdere afvalfracties. Met onze leveranciers hebben we een duurzaamheidsverklaring ondertekend waarin we concrete afspraken hebben gemaakt betreffende de ontwikkeling van een duurzamer beleid en een duurzame samenwerking. Ook geven we voorkeur aan leveranciers die een duurzaamheidsbeleid hebben en duurzame goederen leveren.De inkoopdoelstellingen worden tenminste jaarlijks herzien en beoordeeld. De prestaties worden geëvaleerd en nieuwe doelstellingen zullen worden geformuleerd.

Duurzaamheid

Duurzaamheid gaat niet alleen over milieu, het gaat ook over mensen. Ons hotel steld in haar duurzaamheidsprogramma eveneens de mens centraal, zowel de gast als de medewerker. En wat te denken van een efficiënte bevoorrading; moet die vrachtwagen echt iedere dag komen? Natuurlijk worden investeringen bij verbouwingen getoetst aan de factor duurzaamheid. We denken hierbij aan speciale led-verlichting in restaurant en hotel en de overgang op groene stroom. Want de naast het hotel gelegen bossen zijn ook onze verantwoordelijkheid.

Maatschappelijk betrokken

Maatschappelijke betrokkenheid staat hoog in het vaandel van Klaas en Els van der Valk, sinds 1980 aan het roer van Hotel De Bilt - Utrecht. Zo ondersteunen zij van harte verschillende acties tegen zinloos geweld. De ouderen in onze samenleving dragen zij eveneens een warm hart toe. In samenwerking met het Nationaal Fonds Ouderenhulp verzorgt Hotel De Bilt - Utrecht al jaren een kerstdiner voor eenzame ouderen om hen op deze wijze een fijn kerst te bezorgen. Kinderen zijn altijd onze grote zorg. Er zijn vele organisaties, die zich inzetten voor het welzijn van kinderen. Hotel De Bilt - Utrecht deelt deze zorg en draagt vele organisaties, die zich bezighouden met het welzijn van kinderen, een warm hart toe. Onlangs is er op de relatiedag van ons bedrijf een bedrag bijeen gebracht t.b.v. St. Hartekind en St. Stofwisselkracht. Daarnaast is Hotel De Bilt - Utrecht hoofdsponsor van Talent Team Utrecht, een organisatie die jonge, talentvolle schaatsers traint en begeleidt op weg naar de top.

Jonge mensen zijn altijd welkom om het bedrijf beter te leren kennen door een kortere of langere stage. Leerlingen van een VMBO-school uit de omgeving komen regelmatig hun sollicitatiekwaliteiten trainen door het voeren van een gefingeerd sollicitatiegesprek.